Sản phẩm

Doi tac cot phai 1
doi tac cot phai 2


Facebook - like page


Lưu ý!

-  Page có uid dạng 1000xxx là page pro5 chỉ mua được ở kênh nào hỗ trợ pro5.

- Tăng cả like + follow cho fanpage, yêu cầu page phải có nút like.

- Page không có nút like vui lòng mua sang dịch vụ tăng sub/follow.

- Không mua cùng lúc nhiều đơn cho 1 link, chờ đơn cũ chạy xong mới mua tiếp.

Tìm UID

Giá (1 like): 60 đ

Điển thưởng: 3 pt

Giá (1 like): 70 đ

Điển thưởng: 4 pt

Giá (1 like): 88 đ

Điển thưởng: 5 pt

Giá (1 like): 130 đ

Điển thưởng: 8 pt

Giá (1 like): 150 đ

Điển thưởng: 10 pt


Thông tin chi tiết

Chú ý:

*: Tăng Like page có thể bị die page,nên buff cho page tạo trên 1 tuần trở lên để hạn chế hủy đăng.
*: Tăng like page vui lòng bỏ giới hạn quốc gia và độ tuổi.